จะซื้อ Router ใหม่ไว้ create DotA แล้ว ต้อง join ภายใน Lan เดียวกัน

แนะนำยี่ห้อ+รุ่นของ Router มี Port triggering หน่อย