คือตอนนี้ผมมีปัญหา DVD ROM อ่านแผ่นยากครับ (princo DVD-CD)

ไฟจ่ายไม่พอมีส่วนในการอ่านแผ่นไหมครับ

มันอ่านแผ่นช้ามากๆ เลย บางแผ่นก็อ่านไม่ได้

อาการแบบนี้เคลมได้เปล่าครับ

ขอแนวทางการแก้ไขปัญหาหน่อยนะครับ