บอดร์ DFI DARK Infinity
ไอตรง BOOT UP Clock อ่ะครับมานคืออะไรครับไว้ทำอารายเหรอครับ