อยากให้เที่ยบรุ่น ว่า amd เทียบกับ intel รุ่นไหนบ้าง
เช่น cellelon มันเทียบกับ amd รุ่นไหน