เมนูพวกนี้ อันไหนบ้างที่เป็นหลักๆ ในการโอเวอร์คล๊อก

CAS LATENCY[CY]

TRAS

TRP

TRCD

TRRD

TRC

MA TIMING

BANK INTERLEAVING