ต้องการ ซื้อ adaptor note book รุ่น hp dv 6000 ขึ้นไป