ตามลิ้งนี้ ...

http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=44&LanID=9


แล้วเข้าไปที่ How to use BIOS Flash Utility?