ไครทราบไหมว่าถ้า ตรงทูบาร์ ที่เขียนว่า start มานไม่ชัดตัวหนังสือมานแตกๆ นิเป็นเพราะอะไรคับแล้วพอวิธีแก้ไหมคับ ช่วยหน่อย