ระหว่าง Commando,QuadGT,946p-DQ6 เลือกอะไรดีครับ
จะซื้อมา clock อ่ะครับ