ลง Daemon tool แล้วพอเสียบ HandyDrive ในช่อง USB ลงไป มันไม่ทำงานครับ
ตัว card reader ก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันครับ ต้องแก้ที่ตรงไหนดี ช่วยหน่อยครับ