พอผมแฟชไบออสไปเปนเวอร์ชั่น 1001 ของ Asus A8S-X แล้วตัวคูณของผมจาก 9 เป็น 7
ความเร็วลดลงจาก 1.8Ghz เป็น 1.6Ghz ช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ