รหว่าง ASUS COMANDO กะ ASUS M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition
อันหนายดีกว่ากันจะด้าย ลง cpu ถูกอ่ะ อยากรู้ข้อแตกต่าง ข้อดี-ด้อน