ของผมถ้าเปิดแอร์อยู่ที่33-38ไม่เปิดแอร์ก็อยู่ที่40-45