PSU Energy 600W ตัวนี้มีใครใช้บ้าง เป็นไงบ้างครับ..พอดีพึ่งจะซื้อมา ไม่รู้ที่เค้าบอกว่าเป็น วัตแท้กะเทียมคือไรและต่างกันยังไง และถ้าเลือกใช้จะเลือกใช้ยังไงครับ เล่นเกมส์,เล่นเน็ต ไม่ได้ทำไรมาก