ท่านผู้ใดเก่ง หรือ มีความรู้ หรือ มีText Book หรือ สามารถเกี่ยวกับ My SQL บน Fedora คุยกันหน่อยครับ มีเรื่องจะถามมากมายเกี่ยวกับการสร้าง การจอย อื่นๆมากมาย

ปล.แสดงตัวหน่อยครับ //ทำโปรเจค