แก้ปัญหาไงดีครับไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรไม่มีอะไหล่ลอง นานๆทีเป็นนะครับ
Code จอฟ้า 0x000000D1 กับ EA แล้ว EAEFFB