ช่วยแน๊ะนำทีน่ะครับ คือ พ่อจะซื้ออ่ะครับเอาไปสอนนักเรียนช่วยแน๊ะนำหน่อยน่ะครับ