อยากทราบวิธีการอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรมมิวทอเรนท์ครับ แนะนำที ขอบคุณครับ