ผมกำลังออกแบบอาคารเรียน ห้องเรียนมีขนาด 8x12 เมตร ซึ่งต้องใช้ Projector ในการเรียนการสอนนักเรียนประมาณ 50 คน จึงต้องการสอบถามดังนี้ครับ
1. ควรใช้สเปคประมาณเท่าไหร่
2. ช่วยแนะนำรุ่นพร้อมราคาด้วยครับ
ขอบคุณครับ