หัวข้อการบ้านให้หาข้อมูลโปรแกรม เขียนเวบเพจ เลือกมา 1 โปรแกรมที่คิดว่า หาข้อมูลได้เยอะที่สุด
วิเคราะห์ โปรแกรม ว่า มีข้อดี ข้อเสียต่างกันอย่างไร ทำไมต้องใช้โปรแกรมนี้
ช่วยหน่อยนะคับ