ชาว ocz ใครเล่น ดอทเอบ้าง ครับ

พอดีมีความคิดว่าเรามาตั้ง clan OCZ กันดีไหม

ทั่นอื่นๆ คิดว่ายังไง