อยากทราบว่า mail เมลล์ที่คนส่งรูปมาให้ทำอย่างไรให้มันโชว์ภาพที่ส่ง มาโดยไม่ต้องเลือกไฟล์ภาพที่ละภาพ
เหมือนอย่างที่outlook expressทำได้
รบกวนหน่อยครับ