ได้ board P4P800 E Delux มาใช้กับ CPU FSB 533 ครับ
ram 400 แต่ตันที่ 266 MHz
ผมจะ OC 533 ไปเป็น 800 แล้ว Ram จะขึ้นไป 400 ได้ไหมครับ