ตัวแปลง Progressive เป็น VGA มีขายที่ไหนครับ ราคาประมาณเท่าไร ที่เอาไว้ต่อสัญาณจากทีวี หรือเกมเข้า LCD คอมอะ