หลังจากเปลี่ยนการ์ดจอเป็น 1950GT อยากทราบวิธีการต่อให้คอมเราออกทาง TV ด้วยอ่ะครับ
แต่ก่อนใช้ 7300 VGA ออกทาง TV ได้ แต่ 1950 มันเป็น DVI เพื่อนๆ ช่วยแนะวิธีการทำให้ด้วยครับ ไม่ถนัด ATi เท่ารัย