โปรแกรมที่เกียวกับการทำซับไทยบางคับและวิทำด้วยนะคับเหมือนกับพวกหนังโรงที่มีภาษาได้ขึ้นมาคับ