ใครมี screen Sever ที่เป็นภาพพวกปลาทอง แล้วก็ หมา สรุปว่าอะไรก็ได้อะครับที่มันเคลื่อนไหว ใครมีขอหน่อยน่ะครับ