ค่า Timings ของ Memory ของ CPU-Z คือไรครับ

คือว่าตอนแรกน่ะครับผมคิดที่จะ overclock cpu แต่ว่าคอมมันเก่า overclock อะไรไม่ได้เลย
ผลเลยคิดว่าจะ overclock แรม มันก็ overclock ไม่ได้ ผมเลยต้องใช้ memset อ่ะครับ
วันนี้ผมเรียนคอมพิวเตอร์อ่ะครับ ผม overclck แรม จาก 166 MHz 2.5 3 3 7
ไปอยู่ที่ 166 MHz 1.5 2 2 5 อ่ะครับ ผมดูจาก CPU-Z ครับ

ผมจึงอยากทราบค่า Timings ทุกตัวอ่ะครับว่ามันมีความหมายยังไง