ต้องปรับอะไรพอปรับเป็นความละเอียดต่ำดูได้ พอปรับความละเอียดสูงกลับดูไม่ได้มันเป็นไรคับ