ใครมีช่วยแจกหน่อยค่ะ อยากเอาไปลองใช้ค่ะ
มี Windows Xp Pro SP3 Dark Edition REBUILD Version 2.0 มาแจกค่ะตามนี้เลย
DOwNLoad : (08 Parts - 683MB):
Code:

http://link-protector.com/229770/
http://link-protector.com/229771/
http://link-protector.com/229772/
http://link-protector.com/229774/
http://link-protector.com/229775/
http://link-protector.com/229776/
http://link-protector.com/229777/
http://link-protector.com/229778/