ผมจะเปิดร้านเกมส์ 10 เครื่อง

อยากได้ เราเตอร์แบบ ที่ แบ่ง แบนวิด ให้แต่ละเครื่องเท่า ๆ กันครับ
เวลา มีเครื่องไหน patch เกมส์ จะได้ไม่ แลค

ผมขอ ให้แนะนำ รุ่นหน่อยครับ เพราะผมไม่มีความรู้ ทางด้านนี้เลย

ขอบคุณครับ