รอ E6850 อยู่นะเนี่ย ไม่ทราบว่า Lot ต่อไปของเข้าเมื่อไหร่ครับ เดี๋ยวจะปล่อย E6600 ละไปเล่น