ขอความกรุณาช่วยแปลงข้อความนี้เป็นภาษาไทยให้ทีครับ ( ผมโง่ภาษาอังกฤษเลยแปลงไม่ออกช่วยหน่อยนะ ) มัมเป็นของ FF8 นะ
FINAL FANTASY 8 NOCD's and HOW WORKS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

See ANY of the 3 crack-file and follow the instructions!

IMPORTANT: COPY ALL THE CDs to your HDD!! (see !CRACK.NFO).
DURING game YET WILL ASK for the CD, but e.g.
IF ASK CD#02, then press ALT+TAB and DELETE
the DISK1 identity-file and COPY the DISK2
identity-file!
Press ALT+TAB again to back the game and play
the next disk.
After the CD#2 will aks the CD again and MAKE
this procedure for the CD#3, etc. etc.no carrier +++
--== FBSA ==--