เกี่ยวกับเรื่องทดสอบความสเถียรของ CPU อ่ะครับใช่โปรแกรมอะไร?รันยังไง?กี่ชั่วโมงครับ?
ขอบคุณครับ