โปรแกรม Port trigger ใช้ยังไงครับ

พอดี rounter ที่ผมใช้ มันไม่มีโหมด Port trigger ครับ