ขอรายชื่อโปรแกรม Logistic พร้อมบริษัทที่จำหน่ายครับ

จะเป็นบริษัทที่พัฒนาเองขายเองก็ได้ครับหรือจะเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ครับ

ขอบคุณครับ