คือ พอสลับ user แล้ว เน๊ต ตัด คับทำไงไม่ให้เน๊ต ตัด