อยากรู้ว่าเราจะเปลี่ยน Hardisk เองได้มั้ย

รุ่นที่มีช่อง eSATA นะ