เปลี่ยนจาก vista เป็น xp เรียบร้อยหมดแล้วครับแต่มันไม่มีที่ check batt ที่ล่างขวาครับ

เลยอยากรู้วิธีลงโปรแกรม check batt ครับ ลองลงในแผ่น recovery แล้วมันไม่ขึ้นอะไรเลยครับ