เราสามารถเพิ่มรายละเอียดลงใน แถบ Propretries General Information ด้วยโปรแกรม Nodpad ได้มีวิธีดังนี้
ตัวอย่าง อานรายละเอียดด้านล่างครับ[General]
Manufacturer=Windows Xp Tonsilver
Model=Intel AND Amd Processor
[Support Information]
Line1=chaiwat.mattayom
Line2=@hotmail@gmail@yahoo.co.th
Line3=JR Computersamui

พิมพ์
[General] ต้องพิมตามนี้เลยนะครับ
Manufacturer=ตามด้วยรายละเอียดของแต่ละคนครับ ในที่นี้คือ Windows Xp Tonsilver
Model=ตามด้วยรายละเอียดของแต่ละคนครับ ในที่นี้คือ Intel AND Amd Processor
[Support Information] ต้องพิมตามนี้เลยนะครับ
Line1=พิมพ์รายละเอียดข้อความที่ท่านจะแสดงครับในที่นี้คือ chaiwat.mattayom
Line2=พิมพ์รายละเอียดข้อความที่ท่านจะแสดงครับในที่นี้คือ @hotmail@gmail@yahoo.co.th
Line3=พิมพ์รายละเอียดข้อความที่ท่านจะแสดงครับในที่นี้คือ JR Computersamui
และถ้าท่านจะต่อไปอีกก่อพิมพ์ Line5=,Line6= ต่อไปเรื่อย ๆ นะครับ
พิมพ์เสร็จแล้ว Save เป็นชื่อ oeminfo.ini ครับ และการจะโชว์รูปนั้น ก็ต้องหารูป ขนาดไม่เกิน 179x 144 Pixel ครับ ต้องเป็นรูป นามสกุล .BMP นะครับ และตั้งชื่อรูปเป็น oemlogo.bmp ครับ
กอปปี่ทั้ง 2 ไพล์ ไปไว้ใน C:\windows\system32 ครับ แล้วลองมาคลิกขวา ที่ Mycomputer เลือก Propretries ดูครับจะมี System Information ขึ้นมา เท่านี้เราก็มีwindows เป็นของตัวเองไว้อวดเพื่อน ๆ แล้วนะครับ
(วิธีเปลง file รูป เป็น .Bmp ใช้โปรแกรม ACD See และปรับขนาดรูปก็ ACD See เช่นกันครับ ไม่ยากหมู่ ๆ )
ดังตัวอย่างด้านบนนะครับ