คือที่บ้านจะติด adslคับ แต่ไม่รุ้ว่าจะของอะไรดีคับ คือที่บ้านใช้เบอ ของ องค์การ เลย อยากจะติดระหว่าง ToT กับของ buddy คับ อยากรุ้ว่า ทั้ง 2 มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไรคือวันนี้ไปเหงโฆษณา buddy มาเข้าบอกว่าเดือนละ 290 นี่ดีรึเปล่าคับ (อยากติด 256/128 )ท่านผู้รุ้ช่วยแนะนำทีคับ