เมื่อก่อนผมใช้ NOD32 คู่กับ Anti Vir แต่ตอนนั้น Anti Vir มันเป็นไรไม่รู้ก็เลยลบออก แล้วก็ใ้ช้ NOD32 แต่ใช้มามันบอกว่าอีก 2 วันหมดอายุ (จะครบ 30 วัน เครื่องอื่นไม่เห็นเป็นเลย update ได้ตลอดเกิน 30 วันยังใช้ได้) ให้เราซื้อ ผมก็ไม่อยากซื้อแล้วอีกอย่าง รู้สึกว่าเวลาเปิดเครื่อง (NoteBook) มันหน่วงมากครับ ทำให้เปิดช้าจริง ๆ ต้องรอมันสุดท้ายตลอด

ก็เลยลบแล้วลง AntiVir PersonalEdition Classic (FREE !!) 7.00.04.15 ทีนี้หละครับ อันที่ NOD32 ไม่เคยตรวจเจอไม่เคยสนใจ Anti Vir กลับสนใจครับ ทำให้มันมีข้อความขึ้นเตือนทุกครั้งที่เปิด (ตามรูป) ทำยังไงถึงจะหายไปครับ อันอื่นลบไปแล้วมีอันนี้แหละครับ ไม่มีให้ลบ แล้วถ้าอยากจะลบมีวิธีการลบยังไงครับ เพราะลบไปเปิดใหม่ก็มี เอาแบบไม่ให้มันตรวจเจอก็ได้ครับ เพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยอันตราย (มันมีขึ้นมา 2 อันต่างกันแค่ชื่อครับ แต่กด 2 ครั้งตอนเปิดแล้วก็ใช้ได้ปกติ แต่ไม่อยากให้มันขึ้นมาเลยครับ จะได้ดูปกติหน่อย)