อุปกรณ์ตรวจสอบ Port USB เชิญชมครับ [DIY]
http://www.pantip.com/tech/hardware/...HM2412476.html