ปัญหาคือ เครื่องคอมที่ผมใช้ อยู่ ๆ ก็ไม่ขึ้นภาพครับ แต่พัดลม CPU หมุนปกติ การ์ดจอ แรม ไม่มีปํญหา แต่ตอน Boot เครื่องไม่มีเสียงตอนเปิด พอเอาการ์ดตรวจดู ปรากฏว่า มันฟ้องว่าให้ Fash Bios ใหม่ แต่คอมเปิดไม่ได้ ผมเลยไม่รู้ว่า จะ Fash Bios ยังไงครับ ถ้าเครื่องเปิดไม่ติด ช่วยบอกวิธีด้วยน่ะครับ ขอบคุณมาก