ถามอีกที่งับว่าไอ้พัดลมรุ่นนนี้มันมีตัวยึดแค่ข้างเดียวถ้าจาเอาดูดเข้ามันจายึดสวยหรอ
http://www.jedicool.com/list.php?cate=7&productid=379