ส่วนมากแล้ว UPS มันจะมีอายุการใช้งานนานเท่าไรครับ ถ้าเป็น แบบราคากลางๆ ประมาณ 2000 บาท และอาการเสียส่วนใหญมันมาจากสาเหตุใหนมากที่สุดครับ