แบบว่าอยากเล่นมากมายเรย

ออกเป็นบิตนะครับ ไม่เอาแบบออกในไทย รอนานเกิน