รัสมีของวงโคตรจรโลกที่มี g=0 (m/s)/s มีระยะทางเท่าไรเหรอ?

ระดับ Low Earht Orbit จากผิวโลกประมาณ 965 km g=0 (m/s)/s
ถูกปะ แล้วระยะทางนับจากจาก 965 km ถึง เท่าไร g ยังคงเป็น 0 โดยไม่หลุดวงโคจร