โปรแกรมนี้มีวิธีใช้ยังไง ช่วยหน่อนะครับ (แล้วที่ให้ไส่ 16 k-3m มันคืออะไรครับ)
ขอบคุณครับ