คือจะเอาไปติดที่ร้านดูพนักงานครับ ไม่มีความรู้เลย ช่วยถ่ายทอดด้วย
เรื่องไอพีแคม